Coach4you

Coach4you

Coach4you Venray projectleiding:
Hannie van der Borst
Marleen Sijberts
voor informatie zie www.coach4youvenray.nl
Mailcontact klik hier

In 2007 heeft het bestuur van Seniorservice besloten deel te nemen aan het landelijke Coach4you project van Gilde Nederland.
Dit is een project gericht op het begeleiden van jongeren, die wat extra aandacht nodig hebben om een goede aansluiting te maken bij de overstap van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs.
De leerling wordt door de basisschool (leerkracht en Interne Begeleider) aangemeld.
Deze overstap is voor sommige leerlingen en ouders erg groot. Een grotere school, lokaalwisselingen, meer vakleerkrachten, meer huiswerk.
De eerste maanden zijn cruciaal, daarom is steun in die periode erg belangrijk.
De coach begeleidt de leerling en ouders in deze nieuwe leeromgeving, door de laatste maanden op de basisschool en tot de Kerstvakantie in het tweede jaar V.O. wekelijks één tot anderhalf uur met de leerling de week door te nemen, ervaringen uit te wisselen, afspraken te maken.
De coach bouwt hierdoor een vertrouwensrelatie op, kan daardoor de drempel ook voor de ouders naar de school verlagen.
Ook kan de coach aanwezig zijn bij contacten tussen school – leerling en ouders.
De coach wordt ondersteund door een landelijk projectteam d.m.v. training en cursus en intervisie.
In het land zijn reeds bij diverse gestarte Coach4you projecten goede resultaten bereikt.

In 2008 is in Venray het project Coach4you Venray gestart met een drietal coaches.
Momenteel hebben we 17 coaches. Een erg gemotiveerde groep coaches die ervan overtuigd is dat door hun hulp de leerlingen het “redden”.
Afhankelijk van het aantal beschikbare coaches kunnen ongeveer 10 á 20 leerlingen begeleid worden.
Het project wordt landelijk ondersteund.

Zie voor meer informatie  www.coach4youvenray.nl of www.coach4you.org

Voor meer informatie in Venray:
Coordinatie: Hannie van der Borst en Marleen Sijberts. Mailcontact klik hier

HELP EEN BRUGGER OVER DE BRUG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!